• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΩΤΕΣ @dvice Consulting
  • Συμπλήρωση και υποβολή αρχικών Φορολογικών Δηλώσεων(Ε1, Ε2, Ε9).
  • Συμπλήρωση και υποβολή τροποποιητικών ή συμπληρωματικών Φορολογικών Δηλώσεων(Ε1, Ε2, Ε9 κλπ).
  • Εκτύπωση Ταυτότητας Οφειλής.
  • Εκτύπωση Bεβαίωσης Aποδοχών συνταξιούχων, από Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία (OAEE, IKA, ΟΓΑ κλπ).
  • Προετοιμασία και συμπλήρωση δηλώσεων μεταβολής προσωπικών στοιχείων Φυσικών Προσώπων
  • Ηλεκτρονική Μεταβολή διεύθυνσης Κατοικίας μέσω Taxis
  • Ηλεκτρονική Κατάθεση Μισθωτηρίων Ακινήτων μέσω Taxis
  • Υποβολή Δήλωσης για εγγραφή πιστοποιημένου χρήστη μέσω Taxis και παραλαβή κλειδαρίθμου.
  • Έκδοση και παραλαβή ΑΦΜ.
  • Ρύθμιση Βεβαιωμένων οφειλών σε ΔOΥ και ΙΚΑ
  • Ρύθμιση Βεβαιωμένων οφειλών μεσω Taxis.
  • Υποβολή και παραλαβή Φορολογικής Ενημερότητας μέσω Taxis είτε μέσω ΔΟY.
  • Eτύπωση τελών κυκλοφορίας.
  • Εκτυπώσεις λοιπών έντυπων μέσω Taxis, (Δήλωση φόρου εισοδήματος, Εκκαθαριστικό σημείωμα, ταυτότητα πληρωμής κλπ)
  • Συμπλήρωση και υποβολή Εντύπου Α21 για χορήγηση επιδόματος τέκων
  • Συμπλήρωση και υποβολή Εντύπου- Αίτησης για χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης.
  • Συμπλήρωση και κατάθεση δηλώσεων ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων
  • Συμπλήρωση και σύνταξη φακέλου ρευματοδοτήσεων οικοδομών
  • Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών
  ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ