______ Βασικά Χαρακτηριστικά στοιχεία των στελεχών και των συνεργατών της @dvice Consulting αποτελούν μεταξύ των άλλων: η εχεμύθεια , η εξειδίκευση, ο επαγγελματισμός και η κατάρτιση παραμετροποιημένα για την αποτελεσματική υποστήριξη του πελάτη.

______ Σκοπός όλου του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας μας είναι η δημιουργία ενός γόνιμου περιβάλλοντος συνεργασίας ώστε να παρέχεται στον κάθε πελάτη ξεχωριστά ένα πακέτο υψηλών και εξειδικευμένων υπηρεσιών παραμετροποιημένες και σχεδιασμένες στις πραγματικές του ανάγκες.