______ Τα Ευρωπαϊκά ή Κρατικά προγράμματα Ενισχύσεων-Επιδοτήσεων αποτελούν μια τεράστια δεξαμενή ευκαιριών για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και φορείς του δημοσίου καθώς επίσης και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

______ Όμως ο μεγάλος αριθμός των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καθώς και η πολυπλοκότητα των διαχειριστικών τους κανόνων έχουν δημιουργήσει την ανάγκη εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στην υλοποίηση τους όσο και στην διαχείριση τους. Ενδεικτικά τα προγράμματα με την μεγαλύτερη απήχηση στο ευρύ κοινό είναι: ο Αναπτυξιακός, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, η Ενίσχυση Αγροτουρισμού, τα Leader κ.α.

Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους έχουν εφαρμογή αυτά τα προγράμματα είναι:

 • Το Εμπόριο
 • Η Παροχή Υπηρεσιών
 • Οι Τουριστικές Επενδύσεις
 • Οι Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
 • Η Αλιεία
 • Οι Μεταποιητικές δραστηριότητες

Τα προαναφερόμενα απευθύνονται σε νεοϊδρυόμενες, υπό σύσταση ή υφιστάμενες επιχειρήσεις.


Η προσφερόμενη υποστήριξη των επενδυτών από την εταιρεία μας περιλαμβάνει:

 • Υπηρεσίες ενημέρωσης
 • Υπηρεσίες ελέγχου κατά τον σχεδιασμό της επενδυτικής πρότασης
 • Συγγραφή και υποβολή του επενδυτικού σχεδίου

______ Η συμβολή μας δεν ολοκληρώνεται με την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου αλλά είμαστε δίπλα στον επιχειρηματία και μετά την έγκρισή των προγραμμάτων προσφέροντας του:

 • Διαρκή παρακολούθηση της προόδου του σχεδίου
 • Έλεγχος ορθότητας επισυναπτόμενων παραστατικών
 • Υποβολή ενδιάμεσων & τελικών εκθέσεων που αποσκοπούν στην ολοκλήρωση του έργου