______ Η @dvice Consulting είναι μια εταιρεία παροχής Φοροτεχνικών, Λογιστικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται στην Κεντρική Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Λαμία . Η εταιρεία στεγάζεται στα ιδιόκτητα γραφεία της στην οδό Διάκου 33. Ιδρύθηκε το 2007 και έχει όλες τις απαραίτητες από το νομό άδειες Λειτουργιάς Παρεχομένων Λογιστικών- Φοροτεχνικών Υπηρεσιών.

______ Με μεγάλη επιτυχία μπορεί και προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών στους πελάτες της που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας.

______ Η βασική αρχή που διέπει την πολιτική της Εταιρείας μας είναι ότι όλο αυτό το διάστημα έχουμε δώσει έμφαση στην καθετοποίηση των υπηρεσιών μας , κοινώς υπάρχει μια πληθώρα υπηρεσιών για τον σύγχρονο επιχειρηματία ώστε αυτός να μην ξοδεύει χρόνο για την αναζήτηση επιμέρους συνεργατών που θα μπορούν να τον υποστηρίξουν.

______ Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί πρότυπο στο είδος της στον ευρύτερο νομό της Φθιώτιδας διότι έχει μια πληθώρα υπηρεσιών που ανταπεξέρχονται τόσο στις ανάγκες των επιχειρηματιών όσο και των ιδιωτών.